39

Խառնակչությունները դարձել են թուրքական դիվանագիտության ավադական գործելաոճը. Եգիպտոսում ՀՀ դեսպան