71

Թուրքիայում մոտ 15%-ով նվազել է ռազմարդյունաբերական արտահանումը