179

Թուրքիայի ու ադրբեջանի քաղաքացիները այսուհետ կարող են փոխայցելություններ կատարել առանց անձնագրի