2314

Երևանի կենտրոնը կբեռնաթափվի. նախատեսվում է նոր ճանապարհ կառուցել