106

Արցախում նոր հենակետեր կբացվեն միջպետական ու ներպետական բոլոր ճանապարհներին