112

«Խնդիր է դրված չունենալ կարողունակ ԶՈՒ». քաղաքագետ