150

ԿԳՄՍ նախարարությունը՝ ԵՊՀ սև շենքի օտարման վերաբերյալ