33

2021 թվականի հուլիսի դրությամբ քաղաքացիների բանավոր բողոքների թիվը կրկնակի աճել է. ՄԻՊ