209

Ճապոնկան Սակաի քաղաքում Pfizer -ի ամպուլներում հայտնաբերել են օտար նյութ