135

Պիկասոյի 9 աշխատանքները փոխանցվել է Ֆրանսիայի կառավարությանը ժառանգության հարկը մարելու համար